1393/7/18 17:58

تقدیر مدیرعامل شرکت داده پردازی فن آوا از شرکت راستین افزار آریا

پس از سه سال همکاری با شرکت داده پردازی فن آوا و استفاده از نرم افزار مدیریت کسب و کار راستین در این شرکت، مدیر عامل محترم این شرکت جناب اقای مهندس تاجمیری مراتب رضایتمندی این شرکت را از خدمات شرکت راستین افزار طی نامه ای اعلام فرمودند.