ارزش های سازمانی

 

1.نگاهی متفاوت و خلاق به همه امور. "در شرکت راستین افزار آریا هیچگاه کاری را صرفا بخاطر عرف بودن آن انجام نمی دهیم. با نگاهی نو و عمیق سعی میکنیم ارزشی متفاوت و نوآورانه خلق کنیم."

 

2.درک صحیح و پاسخ به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان.  "خلاقیت و تفکر برای ایجاد قابلیت های که در نیاز های فعلی مشتریان ذکر نشده است ولی میتوان به عنوان راه حل های کلیدی به آنان ارائه نمود."

 

3.تمرکز بر روی سادگی استفاده و کیفیت بصری نرم افزار برای کاربران نهایی. "ما سعی میکنیم واسط کاربری فوق العاده ساده در پس قابلیتهای پیچیده نرم افزارمان ایجاد کنیم."

 

4.سرعت پاسخگویی و اجرای نرم افزار. "در تمامی خروجی های نرم افزار ما به دنبال سرعتی هستیم که مشتریان مان را شگفت زده نماید."

 

5.جدیت و تلاش خستگی ناپذیر در انجام پروژه ها. "هدف ما تولید نرم افزار با بالاترین کیفیت ممکن بدون ایجاد قید و بند های ظاهری، زمانی و قوانین دست و پا گیر است."

 

6.کیفیت عالی نیز برای ما کافی نیست! "ما کار خود را از کیفیت عالی شروع میکنیم و با بهبود مستمر آن را به کیفیت غیر قابل باور و انتظار می رسانیم."

 

7.Refactor: به عمل بازخواتی متن نرم افزار و بهبود طراحی نرم افزار به طور مداوم می گویند. به اعتقاد ما  نرم افزار بدون ریفکتور می پوسد.  "ریفکتور روزانه و بهبود طراوت و شادابی کد و طراحی نرم افزارمان است."