شرکت داده پردازی فن آوا

شرکت داده پردازی فن آوا از سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انتقال دیتا و سرویسهای جانبی آن آغاز کرده است و در حال حاضر دارنده پروانه خدمات انتقال دیتا در سطح کشور میباشد.

مشکلات سیستم قبل از پیاده سازی و استفاده از سامانه پشتیبانی کسب و کار راستین:
•    عدم یکپارچگی زیر سیستم های موجود برای مدیریت شبکه فروش
•    مدیریت ضعیف شرکا و فروشندگان به دلیل نبود سیستم
•    عدم امکان تعریف انواع قوانین تجاری ، جشنواره های فروش ،
•    نبود سامانه برای  مدیریت لید های فروش ، مدیریت پورسانت های فروش
•    طولانی بودن بیشتر پروسه های کاری ( تغییر ، تمدید ، ارتقاء سرویس)
•    نبود سیستمی برای ارائه سرویس ها و خدمات به صورت مستقیم به مشترکین
•    عدم امکان ارائه سرویس های متنوع و جدید در کوتاه ترین زمان ممکن
•    عدم وجود چرخه کاری مستحکم و متمرکز برای ارائه خدمات

ارائه سامانه پشتیبانی کسب و کار راستین به این شرکت منجر به :
•    رشد چشمگیر تعداد مشتریان
•    افزایش نقدینگی شرکت به علت شارژ حساب عاملین فروش به صورت مستقیم در سامانه پشتیبانی کسب و کار
•    مدیریت شبکه فروش و به تبع آن افزایش تعداد شرکای تجاری و فروشندگان
•    پیاده سازی انواع جشنواره های فروش ( جشنواره فروش نوروزی )، با اسنفاده از مدیریت قوانین تجاری در مدت زمان یک روز کاری
•    پیاده سازی جشنواره ویژه پیش پرداخت هم آوا : از طریق قوانین تجاری برای تشویق مشترکین به پیش پرداخت قانونی تعریف شد که هر پرداختی مشترک معادل دو برابر مبلغ پرداختی در سیستم محاسبه گردد و مشترک قادر باشد از مقدار اضافه شارژ شده تنها در جهت خرید محصولات فن آوا استفاده نماید.
•    قابلیت تغییر سریع قیمت و تعرفه های ترافیک مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: برای مثال تغییر تعرفه ترافیک هر گیگابایت مساوی 1024 مگابایت به 1280 مگابایت در لحظه.
•    قابلیت تعریف قوانین پیچیده برای ارتقاء و تغییر سرویس بر اساس شهر ، مرکز مخابراتی ، نماینده