سامانه پشتیبانی کسب و کار شرکت فن آوا

این سامانه از سال ۱۳۹۱ در شرکت داده پردازی فن آوا در حال استفاده می باشد و در طول این مدت با همکاری تیم فنی شرکت راستین افزار امکان ارتباط بین این نرم افزار و نرم افزار OSS شرکت رهیاب درسال ۱۳۹۲ محقق شد.

از جمله مهمترین اقداماتی که درسال ۱۳۹۳ در توسعه اینه  نرم افزار در شرکت دادپردازی فن آوا انجام شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱. جداسازی هسته سامانه کسب و کار از Interface  به منظور تسهیل و تسریع توسعه سیستم و افزایش امنیت دسترسی کاربران به سیستم 

۲. طراحی و پیاده سازی سامانه شباب به منظور ارائه سرویس ها و خدمات شرکت داده پردازی فن آوا به دفاتر بسیج در سراسر کشور

۳. یکپارچه سازی سیستم BSS با سیستم OSS بر اساس مدل eTOM