سامانه مدیریت کسب و کار شرکت خدمات اول مخابرات

با یاری خداوند متعال و با همکاری دوستان خوبمان در شرکت خدمات اول مخابرات، سامانه مدیریت کسب و کار راستین به منظور ارایه خدمت به مشتریان این شرکت از تاریخ مهر ماه ۱۳۹۲ در حال فعالیت می باشد.

فروش سرویس اینترنت پر سرعت مخابرات با استفاده از سامانه ۲۰۲۰ برای مشتریان غیر حضوری از طریق این سیستم درطی دو سال گذشته انجام شده است.

شرکت راستین افزار افتخار دارد در طی سالهای گذشته پس از نصب این نرم افزار بالغ بر ۱۵۰هزار نفر از طریق این سیستم به شبکه اینترنت پرسرعت مخابرات استانهای تهران و البرز متصل شده و از این خدمات استفاده می کنند.